Дипломи, удостоверения за завършен гимназиален етап и СПК

Уважаеми зрелостници и завършили през минали години,

Напомняме Ви, че дипломи за средно образование, удостоверения за завършен гимназиален етап и свидетелства за професионална квалификация ще бъдат издавани в периода 13.06-24.06.2016 г.

За да ви бъде издаден документ е необходимо да подадете заявление в канцеларията на гимназията.