“Национална седмица на четенето” в ПГТКИ

На 24.10.2018 г. в ПГТКИ със съдействието на институт “Отворено общество”,

с участието на режисьора и журналист Валери Леков се проведе рецитал по стихове от

Усин Керим, Мануш Романов и Михаил Георгиев.