Ден на отворените врати в ПГТКИ – 09 юни 2021 г.

Ден на отворените врати в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, за кандидат-гимназистите и техните родители.

Скъпи ученици, уважаеми родители,

На 09 юни 2021 г. (сряда) от 12:30 ч. Ви каним да посетите Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия.

Ще имате възможност да се запознате с материалната база на училището – компютърни зали, учебни работилници, спортен салон и т.н.), както и да присъствате на учебни занятия, свързани с подготовката на учениците.

Ще имате възможността да се срещнете с преподавателите по общообразователните и специални дисциплини, които ще ви разяснят особеностите на професионалното обучение в гимназията.

Уведомяваме Ви, че във връзка с извънредната обстановка, събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.