Две ученички и образователния медиатор на ПГТКИ взеха участие в  VIII Национален лагер за момичета от ромски произход

Яна Маринова и Василка Васкова от 10 А клас на ПГ по текстилни и кожени изделия,гр.София  са две от двадесет и петте участнички избрани  от МФ „Арете“ за VIII Национален лагер за момичета от ромски произход. Като лектор бе поканена и г-жа Ева Грекова – образователен медиатор от гимназията.

Инициативата  обръща специално внимание на потребностите на ромските момичета в България, адресирайки предизвикателствата, с които те се сблъскват  в своите общности и извън тях, както и цели да насърчи и подкрепи високи образователни постижения, успешна професионална реализация и личностно развитие.

Програмата на лагера е насочена към мотивация и подкрепа за по-добро образование, насърчаване на себепознание и самоуважение през ценностите, културата и традициите в ромската общност, развитие на социални и лидерски умения, целеполагане, превенция на ранни бракове и отпадане от училище, стимулиране културата на отговорност към общността.

Участничките с нетърпение очакват следващия лагер и се надяват да са избрани отново.