ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ ИЗНЕНАДАХА СВОЯТА КЛАСНА

С НЕОБИКНОВЕННА ПОКАНА ЗА АБИТЮРЕНСКИ БАЛ

Учениците от 12 „а“ клас изненадаха своята класна Юлия Димитрова с покана за абитуриентски бал под формата на медицинска бележка. Поканата бе поднесена празнично в двора на училището и придружена от букет с цветя, фойерверки и броене до дванадесет. За да удостовери съгласието си г-жа Димитров парафира поканата.

Екипа на ПГТКИ пожелава успех на матурите на бъдещите абитуриенти!