ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЕСИЯ: МАРТ-АПРИЛ 2017г.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА 9-ти  КЛАС,
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

СЕСИЯ: МАРТ – АПРИЛ – 2017 г.  

 

zfo_page_2РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА 9-ти  КЛАС,
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

СЕСИЯ: НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ – 2016 г.

zfo_page_1zfo1_page_4

zfo_page_2