График на изпитите в самостоятелна форма на обучение за декемврийска сесия, 2019/2020 г.

Изпитите в самостоятелна форма на обучение за ученици от 8 до 12 клас ще се проведат в периода 18.11.2019 – 19.12.2019 г.

Графикът можете да намерите на тук:

В срок до 3 дни след провеждане на изпита, учениците могат да проверят резултатите си на информационното табло на 2. етаж на училището.