График за дейностите за прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 г.

Училищната комисия по прием на ученици в VIII клас в ПГТКИ ще работи по следния график:

 1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016 г. – от 03.07.2020 г. 07.07.2020 г.
 2. Обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране – до 13.07.2020 г., вкл.
 3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във второ класиране – до 16.07.2020 г.
 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20.07.2020 г. вкл.
 5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22.07.2020 г.
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 23.07.2020 г.
 7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24.07.2020 г. – 27.07.2020 г.
 8. Обявяване списъците с риетите ученици на трети етап на класиране – 29.07.2020 г., вкл.
 9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30.07.2020 г., вкл.
 10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 03.08.2020 г.
 11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10.09.2020 г., вкл.
 12. Утвърждаване на осъществения държавен плам прием – до 14.09.2020 г., вкл.