Въвеждане на строги противоепидемични мерки в ПГТКИ

Уважаеми колеги, ученици и родители!

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, призовавам учениците, учителите и служителите в ПГТКИ:

  1. Да не напускат дома си, ако не се налага, с решение на родителите, до 11.03.2020 г., включително.
  2. Да не се събират със съученици и приятели където и да е – в заведения, фитнес-зали, спортни зали, киносалони, театри, библиотеки, мол-ове.
  3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост.
  4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфекциращи кърпички).
  5. В училище да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена.
  6. Да бъдат търпеливи към работата на хигиенистите при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място.
  7. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училището.
  8. Да уведомят родителите да не посещават училищната сграда до момент на отмяна.
  9. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или електронна поща.
  10. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо съобщение!