Василица в ПГТКИ

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град във връзка с Регионалната програма за “Образователна интеграция на децата и учениците от различни етнически групи” днес 13.01.2020 г в ПГ по текстилни и кожени изделия беше отбелязано началото на тридневните празници “Банго Василий” .В изнесената от учениците музикално-сценична програма бяха включени легендите и преданията за светеца, а също така възпроизведени традиционната трапеза, разчупването на питката и баницата с късмети и обичаят “Сурвакане”.