Ваканция

В изпълнение на заповед № РД 09 – 4138/ 29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, учениците от столичните училища от І – ХІІ клас са в междусрочна ваканция, считано от 03.02.2018 г. до 06.02.2018 г. включително.

Дирекцията на ПГТКИ – гр. София уведомява всички свои ученици,
че учебните занятия за втория учебен срок започват на 07.02.2018 година от 08.00 часа.

 

На 7 и 8 февруари ще се учи с програмата за Понеделник,
а на 9 февруари с програмата за Петък.