Базар на професиите

На 25 ноември в СОФИЯ ТЕХ ПАРК се проведе „Базар на професиите“, в който взеха участие ученици от ПГТКИ с ръководители Ева Грекова и Росица Димитрова.

Посетени бяха щандовете на различни работодателски организании. Като най-голям интерес предизвикаха професиите в сферата на козметиката и търговията.

Консултантите на фирмите ги запознаха с изискванията при заемане на определена длъжност в дадената сфера. Някои от фирмите предлагаха работни места и за мледежи и девойки над 16 години. Разясниха им начина, по който могат да се развиват като служители, така че това да не повлияе на  образованието им.

Учениците се убедиха, че е необходимо да продължат образованието си в университет, за да могат да заемат желаната от тях длъжност.

Интерес предизвика и услугата предоставена от „Център за подкрепа за личностно развитие, кариерно ориентиране и консултиране“  представена на изложението, затова очакваме тяхното посещение в нашето училище.

С тези кариерни визити нашите ученици осъзнато продължават обучението си в интересната и удовлетворяваща професия, която са избрали.