График за дейностите за прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 г.

Училищната комисия по прием на ученици в VIII клас в ПГТКИ ще работи по следния график: Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016 г. – от 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. Обявяване на списъците с приетите на първи етап на…

Важна информация за зрелостниците и квесторите на ДЗИ

Скъпи ученици, моля да се запознаете внимателно с приложения инструктаж. Спазването на указанията ще гарантира безпроблемно допускане до залите, в които сте разпределени и успешно полагане на изпитите. Желая ви успех! Изтеглете инструктажа по-долу:

11 май – ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий

Празнична програма на столични училища по повод 11 май – Dен на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий, организирана от Регионално управление на образованието – София-град и Столична община. Начало – 11 май 2020, 11 часа.

Проект “Образование за утрешния ден”

През учебната 2019/2020 г. ПГТКИ работи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”, финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Бяха формирани две групи за повишаване на базовата дигитална грамотност за учениците от VIII и IX кл. От 13.03.2020 г. заниманията се…

Майски празници с ПГТКИ

Майските празници, започващи с Първи май, Международният ден на труда, са на особена почит в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – едно от най-старите училища в България в областта на изработката на облекло и единствено по рода си, що се отнася до обувни…

Удължаване на срока за подаване на заявление за НВО 10. клас по чужд език и дигитални компетентности

Скъпи десетокласници, уважаеми родители, срока за подаване на заявленията за явяване на НВО по чужд език и дигитални компетентности в 10 клас е удължен до 10.04.2020 г. Моля всички желаещи ученици да информират класните си ръководители в срок до 05.04.2020 г. и да предоставят и-мейли…

Сесия за самостоятелна форма на обучение – 12 клас

Уважаеми дванадесетокласници от самостоятелна форма на обучение, Уведомяваме ви че изпитите в самостоятелна форма на обучение – 12 клас – ще се проведат в периода 06.04.2020 – 09.04.2020 г., вкл., като се спазва заповедта на Министъра на здравеопазването за всички санитарни изисквания и при попълнени…

Удължаване срока на дистанционно обучение до 12.04.2020 г.

Уважаеми родители,Скъпи ученици, Във връзка със заповед РД-01-152/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и удължаване срока на въведените в страната противоепидемични мерки, ви уведомяваме, че продължава обучението от разстояние за периода до 12.04.2020 г.

Съобщение

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Изправени сме пред изпитанието COVID-19. Борбата с вируса е предизвикателство и отговорност за всички нас и само с общи усилия можем да се справим с него. В тази връзка Ви обръщам внимание, че…

Успешна организация на дистанционно обучение

Отчитайки спецификата на обучението в гимназията и възможностите на ученици и учители продължаваме да прилагаме избраният от нас вариант за дистанционно обучение. Работи се успешно. Интернет пространството е затрупано с електронни платформи, които предлагат множество други варианти, но всички те използват различни инструменти, които изискват…