Дипломи, удостоверения за завършен гимназиален етап и СПК

Уважаеми зрелостници и завършили през минали години, Напомняме Ви, че дипломи за средно образование, удостоверения за завършен гимназиален етап и свидетелства за професионална квалификация ще бъдат издавани в периода 13.06-24.06.2016 г. За да ви бъде издаден документ е необходимо да подадете заявление в канцеларията на…

Посещение на Клисурския манастир, гр. Банкя

На 10 юни 2016 г., със спомоществувателството на проект “Всеки ученик ще бъде отличник”, ученици от девети, десети и единадесети клас на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия посетиха Клисурския манастир край гр. Банкя.