Национална седмица на ограмотяването – 2

Днес 13.10.2016 г. в ПГТКИ с ученици се проведе “Работилница за творческо мислене” в рамките на “Национална седмица на ограмотяването” с табло създадено от наши ученици с избрани цитати, илюстрации и прочит на биографията на Димитър Христов Чорбаджийски – Чудомир.

Национална седмица на ограмотяването

На 11.10.2016 г. в ПГТКИ с ученици се проведе “Mаратон на четенето” в рамките на “Национална седмица на ограмотяването” с избрани откъси от Димитър Христов Чорбаджийски – Чудомир.  

Дипломи, удостоверения за завършен гимназиален етап и СПК

Уважаеми зрелостници и завършили през минали години, Напомняме Ви, че дипломи за средно образование, удостоверения за завършен гимназиален етап и свидетелства за професионална квалификация ще бъдат издавани в периода 13.06-24.06.2016 г. За да ви бъде издаден документ е необходимо да подадете заявление в канцеларията на…

Посещение на Клисурския манастир, гр. Банкя

На 10 юни 2016 г., със спомоществувателството на проект “Всеки ученик ще бъде отличник”, ученици от девети, десети и единадесети клас на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия посетиха Клисурския манастир край гр. Банкя.