Прием 2019/2020 г.

За учебната 2019/2020 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните четири специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Модист, в паралелка с разширено изучаване на английски език – специалност: Бутикови облекла. Срок на обучение: 5…

ПГТКИ на Български географски фестивал – Стара Загора 2019

Ученици от 8г и 10в класове на ПГТКИ-София взеха участие в Български географски фестивал – Стара Загора 2019. Фестивалът се проведе за 5-та поредна година в периода 20 и 21 април. Над 600 участници се състезаваха в няколко категории: географски фотопис, географска фотография, географска разходка…

Превенция на агресията

​Определения:Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето…

По случай 140-годишната от обявяването на София за столица на България, бяха осветени 140 училищни знамена включително и това на ПГТКИ.

С тържествена церемония бе отбелязана 140-годишнината от обявяването на София за столица на България. Решението за това е взето на 3 април 1879 г. по предложение на проф. Марин Дринов на заседание на Учредителното събрание на Княжество България, което се е състояло във Велико Търново….

Правила за сигурност и безопасност в интернет.

Тези правила са разработени от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Национален център за безопасен интернет, Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град, ръководители на образователни институции от Съюза на работодателите в…

Световен ден на водата

Темата на Световния ден на водата през 2019 г. е “Вода за всички! Всеки е важен!”, в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., с напредването на устойчивото развитие всеки трябва да има полза. Денят…

Избор на нов състав на УС на ПГТКИ.

Поради смяна в състава на Ученическия съвет, днес 12.03.2019 г. се състоя избор на нов състав на УС на ПГТКИ. За председател беше преизбрана Сашка Миланова от 11А клас, за зам-председател Роза Калчева от 9Б клас и за секретар-касиер Павлина Атанасова – 10А клас.