12 Декември (Свети Спиридон) – Професионален празник на ПГТКИ.

Тържеството по повод празника на училището, се състоя на 12.12.2018 г. от 10:30 ч. в читалище „Св.Св. Кирил и Методий“. Очаквайте и видео репортаж от събитието в което с ревю, танци, музика и настроение активно се включиха ученици, учители, родители и медиатори!

Пети национален конкурс за изработка на кукла

ПГТКИ участва в Петия национален конкурс за изработка на кукла „В очакване на Коледа“ под патронажа на Севдалина Туроманова – заместник областен управител на Област Бургас и по инициатива на Сдружение „Усмивка“ – гр. Бургас и читалище „Св.Св. Кирил и Методий 1985“. Куклата е изработена…

Световният ден за борба със СПИН в ПГТКИ

За поредна година в ПГТКИ бе отбелязан 1 декември – Световният ден за борба със СПИН. Учениците от училището подкрепиха инициативата на Световната здравна организация, която в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН през 1988 г. обявява 1-ви декември за Световен…

Oбучение по проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“

На 29.11.2018 г. Колективът на ПГТКИ участва в обучение по проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“, на тема „Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система.“ с обучаваща организация – Синдикат на българските учители. Обучението се проведе в сградата на Професионална гимназия…

Информационна среща с ученици по проблемите на наркоманиите

На 28.11.2018 г. в ПГТКИ беше проведена информационна среща на ученици от гимназията с медиатор, педагоически съветник и представители от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към Софийска община на тема „Рисково поведение в юношеска възраст“. За допълнителна информация – сайта на Превантивно-информационен център по…

16 ноември – Международен ден на толерантността

Днес в ПГТКИ отбелязахме Международният ден на толерантността. Инициативата е в знак на уважението към различията, многообразието на култури и традиции, както и в защита на всички форми на индивидуална човешка свобода. Училищен психолог Валери Достинов, Педагогически съветник Людмила Кирилова и Образователен медиатор Наталия Цекова изнесоха…

Столично РЗИ – информация за Хепатит А

Уважаеми Родители и Ученици, Ръководството на ПГТКИ ви уведомява, че според информация на Столична регионална здравна инспекция са регистрирани два случая на болни от Хепатит А ученици, в различни класове. Повече информация на: https://srzi.bg/bg/bolesti