Възстановяване на присъствено обучение за всички класове от 31.05.2021 г.

Във връзка със заповед на Министерство на образованието, от 31.05.2021 г. се възстановява присъственото обучение за всички класове от осми до единадесети в ПГТКИ. Във връзка със заповед на Директора на ПГТКИ, и във връзква с провеждането на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация,…

Подкрепа за дуалната система на обучение

*** СЪОБЩЕНИЯ – На 13, 14 и 15 октомври 2021 г. ще се проведе обучение за учители.– На 16, 17 и 18 октомври 2021 г. ще се проведе обучение за наставници от ф. “Колев и Колев”. *** Дуалното обучение в Професионална гимназия по текстилни и…

Софийски дни на четенето, 20.05.2021 г.

Днес, 20.05.2021 г., в ПГТКИ бе проведено литературно четене като част от “Софийски дни на четенето”. Събитието бе посветено на голямата българска поетеса Петя Дубарова. Звучаха нейни стихове, изпълнени с много чувство от учениците на осмите класове.

Прием 2021/2022 г.

За учебната 2021/2022 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните три специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Дизайнер, в паралелка с разширено изучаване на английски език – профил: Моден дизайн. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи…

Възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от 8. и 10. клас и изпитите в самостоятелна форма на обучение

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че от 12.04.2021 г. (понеделник) присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас. Останалите класове продължават обучението си в режим на ОРЕС. Ротацията се запазва на две седмици. Учебният процес в училище ще се провежда…

Преминаване на учениците в среда на дистанционно обучение за периода 01.04-07.04.2021 г. и априлска ваканция

Уважаеми родители и ученици, Уведомяваме ви, че възоснова Зап. No.РД09-798/31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, за учениците от 8-12 кл., вкл., за периода 01.04.-02.04.2021 г. обучението ще се организира дистанционно в електронна среда. За учениците от 12 кл. за периода 05.04.-07.04.2021 г. обучението…

Преустановяване на изпитната сесия в самостоятелна форма на обучение, м. март 2021 г.

Във връзка със заповед №РД01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на р. България се преустановява изпитната сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение от 8 до 12 клас, считано от 22.03.2021 г. При възобновяване на изпитните сесии и съставяне на новите им графици, класните…

Преминаване в електронна среда на обучение на учениците от 22.03.2021 г.

Уважаеми родители и ученици, по решение на Министъра на здравеопазването на р. България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. учебните занятия за учениците от 8 до 12 клас преминават в режим на обучение от разстояние в електронна среда. Учебният процес в ПГТКИ ще се…

Преминаване в електронна среда на обучение на учениците от 12.03.2021 г.

Уважаеми родители и ученици, по решение на Софийският оперативен щаб и директорът на РЗИ, гр. София, от утре 12.03.2021 г. учебните занятия за учениците от 5 до 12 клас преминават в режим на обучение от разстояние в електронна среда. Учебния процес в ПГТКИ ще се…