Прием 2024/2025 г.

За учебната 2024/2025 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните три специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Важни срокове за подаване на документи: Подаването на заявление за участие в класиране се извършва по електронен път, като…

Свободни места за VIII клас към 12.09.2022 г.

Свободни места за ученици след основно образованеи, прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година към 12.09.2022 г., е както следва: “Моден дизайн” с РИЧЕ – английски език – 0 свободни места; “Бутикови облекла”- 0 свободни места; “Моделиер-технолог на обувни изделия”- 0 свободни места.

Прием 2022/2023 г.

За учебната 2022/2023 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните три специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Специалност: Моден дизайн – 214, професия 214010 Дизайнер, в паралелка с разширено изучаване на английски език – Срок на…

Прием 2021/2022 г.

За учебната 2021/2022 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните три специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Дизайнер, в паралелка с разширено изучаване на английски език – профил: Моден дизайн. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи…

Прием 2020/2021 г.

За учебната 2020/2021 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните четири специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Модист, в паралелка с разширено изучаване на английски език – специалност: Бутикови облекла. Срок на обучение: 5…

Прием 2018/2019 г.

За учебната 2018/2019 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните четири специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Моделиер-технолог на облекло от кожи, в паралелка с разширено изучаване на английски език – специалност: Конструиране, моделиране…

“Прием 2017/2018 г.”

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия обявява, че в срок до 08.09.2017 г. тече прием по документи за допълване на незаетите места след VII и VIII клас в  ПГТКИ. Подробна информация – в секция “Прием 2017/2018 г.”

Прием 2017/2018

За учебната 2017/2018 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните паралелки: Дневна форма на обучение: VIII клас: Моделиер-технолог на облекло – Конструиране и моделиране на облекло от кожи, дневна форма на обучение. Прием след 7 клас, 26 места. Срок…