Василица и ПГТКИ

Ученици сурвакарчета посетиха днес Агенцията по заетостта по повод празника Василица, Ромската Нова година. Учениците от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия в София поздравиха ръководството и служителите на Агенцията по заетостта с програма, включваща музикално изпълнение с акордеон и кларинет, както и традиционен…

ПГТКИ участва в БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

ПГТКИ участва в съвместната инициатива на сдружение “Рома Верситас” България и Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет. Повече информация за са събитието на: https://www.facebook.com/iazshteuspeia/ Снимки от щанда на ПГ по текстилни и кожени изделия от събитието.   …

Празник на ПГТКИ

На 12.12.2016 г. Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия празнува своя празник свързан с Св. Спиридон – покровител на занаятите. Поради съвпадането с националния ден на траур за жертвите в с. Хитрино, програмата с музика и танци бе отложена и бяха почетени с едноминутно мълчание жертвите на…

ПОКАНА към родителите за Обществения съвет

За подпомагане дейността на развитието на ПГТКИ – гр. София и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката,…

Родителска среща за избор на Обществен съвет

На основание чл. 7 ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата 24.11.2016 г. в  ПГТКИ се състоя Общото събрание на родители за излъчване членове на Обществен съвет.  

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 24 ноември 2016 г. 17:30 часа

Ръководството на “Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия” уведомява родителите на учениците от гимназията, че на 24 ноември 2016 година /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе родителска среща при дневен ред: 1. Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ПГТКИ – гр. София. 2….

Национална седмица на ограмотяването – 2

Днес 13.10.2016 г. в ПГТКИ с ученици се проведе “Работилница за творческо мислене” в рамките на “Национална седмица на ограмотяването” с табло създадено от наши ученици с избрани цитати, илюстрации и прочит на биографията на Димитър Христов Чорбаджийски – Чудомир.

Национална седмица на ограмотяването

На 11.10.2016 г. в ПГТКИ с ученици се проведе “Mаратон на четенето” в рамките на “Национална седмица на ограмотяването” с избрани откъси от Димитър Христов Чорбаджийски – Чудомир.