Откриване на новата 2019/2020 учебна година в ПГТКИ

Новата учебна година започна с тържествено откриване и официални поздрави от институции и директорката на ПГТКИ Валентина Димитрова. С доброто настроение и усмивки учениците, пристъпиха с бодра крачка в  наскоро ремонтираното училище. 

Свободни места в ПГТКИ на 4-то класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, попълването на свободните места на четвърти етап на класиране е по график, утвърден по заповед 772/20.06.2019 г. на Директора за прием на ученици след 7 клас за учебната 2019/ 2020 година на основание чл.258, ал. 1; чл.259 ал.1 от ЗПУО, Наредба…

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от директора на училището. Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението…

Подкрепа за успех

Във връзка с писмо с Изх. № РУО1-19420/26.06.2019 г. График на дейностите по групи за периода юни-септември 2019 г. Програма и график за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”:

Честито завършване, скъпи абитуриенти!

Честито завършване, скъпи абитуриенти! И запомнете: ученето не свършва до тук, животът е един постоянен тест! С тези думи директора на ПГТКИ г-жа Валентина Димитрова поздрави дванадесетокласниците на тържеството на гимназията, което се състоя на 15.05.2019 г.

Прием 2019/2020 г.

За учебната 2019/2020 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните четири специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Модист, в паралелка с разширено изучаване на английски език – специалност: Бутикови облекла. Срок на обучение: 5…

ПГТКИ на Български географски фестивал – Стара Загора 2019

Ученици от 8г и 10в класове на ПГТКИ-София взеха участие в Български географски фестивал – Стара Загора 2019. Фестивалът се проведе за 5-та поредна година в периода 20 и 21 април. Над 600 участници се състезаваха в няколко категории: географски фотопис, географска фотография, географска разходка…

По случай 140-годишната от обявяването на София за столица на България, бяха осветени 140 училищни знамена включително и това на ПГТКИ.

С тържествена церемония бе отбелязана 140-годишнината от обявяването на София за столица на България. Решението за това е взето на 3 април 1879 г. по предложение на проф. Марин Дринов на заседание на Учредителното събрание на Княжество България, което се е състояло във Велико Търново….