Подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити – сесия август/септември 2023 г.

На вниманието на зрелостниците, желаещи да подадат заявление за явяване на Държавни зрелостни изпити за сесия август/септември 2023 г.: Подаването на заявления се извършва в периода 26.06.2023 г. – 07.07.2023 г. Заявления се подават лично в канцеларията на училището от 09:00 до 14:30 ч.

Критерии за длъжността „главен учител“

Критерии за длъжността „главен учител“ I. Характер на работата: ГЛАВНИЯТ УЧИТЕЛ в училището: 1. Планира, организира и провежда образователно- възпитателния процес в направлението си. 2. Формира знания и умения у учениците. 3. Участва в екипи за подпомагане на обучението и възпитанието на ученици със специални…

Жив е той, жив е!

На 02.06.2023 г. – Денят на Ботев и загиналите за свободата на България, ученици и учители от ПГТКИ – гр. София, взеха участие в хоровото четене на стихотворението “Хаджи Димитър” на Христо Ботев пред паметника на Васил Левски. Минута мълчание и вой на сирени, учениците…

Софийски дни на четенето в ПГТКИ

Днес, 30.06.2023 г., в рамките на Софийските дни на четенето, в ПГТКИ – гр. София, бе организиран рецитал по стихотворенията на Христо Ботев от сборника “Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова” с ученици от 9А клас.

Прием 2023/2024 г.

За учебната 2023/2024 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните три специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Важни срокове за подаване на документи: Подаването на заявление за участие в класиране се извършва по електронен път, като…

Информация за задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите? Подавате в НАП…

Последен училищен звънец за випуск 2023 г.

За поредна година ПГ по текстилни и кожени изделия, гр.София изпраща своите абитуриенти. Зрелостниците за последен път чуха училищния зънец, развълнувани благодариха на своите учители за ТЪРПЕНИЕТО, ОБИЧТА, ЗНАНИЯТА и ГРИЖИТЕ през учебните години, но най-вече как да бъдат ДОБРИ ХОРА. “На добър час и…

Интердисциплинарен урок “Звук и слух”

На 27.04.2023 г. бе проведен интердисциплинарен урок на тема “Звук и слух” с междупредметни връзки Физика и Биология. Основата образователна цел бе да се формират знания на учениците за вълновите свойства на звука, както и знания за слуховия анализатор и разкриване особеностите на неговата структура.Учениците…

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

На 9 май отбелязваме Деня на Европа и стремежа за мир, единство и напредък в страните.  В този ден на младите хора в училищата се предоставя възможността да изявят себе си и способностите си в различни дейности. Това е деня на ученическото самоуправление. Ученици от…

Покана: “Sustainable wardrobe for a green future”

AEGEE-Sofia, като част от мрежата на една от най-големите европейски младежки организации, има за цел да организира различни събития на местно, регионално и национално ниво, които да бъдат под формата на обучителни семинари и кампании, насочени най-вече към младото поколение. В тази връзка се обръщаме…