Изпитна сесия ноември-декември – самостоятелна форма на обучение

8 клас Български език и литература 20.11.2023 (понеделник) 14:45Информационни технологии 22.11.2023 (сряда) 14:45Музика 24.11.2023 (петък) 14:45Математика 27.11.2023 (понеделник) 14:45Биология и здравно образование 29.11.2023 (сряда) 14:45Изобразително изкуство 01.12.2023 (петък) 14:45География и икономика 04.12.2023 (понеделник) 14:45Философия 06.12.2023 (сряда) 14:45Предприемачество 08.12.2023 (петък) 14:45История и цивилизации 11.12.2023 (понеделник) 14:45Физика…

Възобновяване на присъствена изпитна сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение, 8-12 клас

Считано от 19.01.2021 г. се възобновява изпитната сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение в ПГТКИ, 8-12 клас, по график, както следва: 8 клас: 9 клас: 10 клас: 11 клас: 12 клас:

Преустановяване на изпитната сесия в самостоятелна форма на обучение

Във връзка със Заповед №РД01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановява изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма от 8 до 12 клас, считано от 30.11.2020 г. до второ нареждане. При възобновяване на изпитните сесии и съставяне на новите им графици, класните ръководители на…

График за декемврийска изпитна сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение – 8-12 клас

График за първа редовна сесия, м. ноември-декември 2020 г. за учениците от 8 до 12 клас, самостоятелна форма на обучение, за учебната 2020/2021 г. Сесията ще се проведе в периода 16.11.2020 – 17.12.2020 г.

Сесия за самостоятелна форма на обучение – 12 клас

Уважаеми дванадесетокласници от самостоятелна форма на обучение, Уведомяваме ви че изпитите в самостоятелна форма на обучение – 12 клас – ще се проведат в периода 06.04.2020 – 09.04.2020 г., вкл., като се спазва заповедта на Министъра на здравеопазването за всички санитарни изисквания и при попълнени…

Организация за провеждане на обучение в електронна среда в ПГ по текстилни и кожени изделия, гр. София

На 13.03.2020 г., се проведе конферентен разговор с учителите в ПГТКИ, които са в пълна готовност да изпълняват задълженията си дистанционно. Бе уточнено, че електронното обучение е най-достъпният начин за комуникация при настоящите условия. Всеки класен ръководител бе инструктиран да информира учениците и родителите относно…

Преустановяване на учебния процес до 29.03.2020 г.

Във връзка със заповед No. РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, въведеното извънредно положение на територията на страната и мерките спрямо разпространението на COVID-19, дните до 29.03.2020 г. са обявени за неучебни. Преустановяват се учебните занятия, всякакви извънкласни мероприятия, отменят се и насрочените в периода…

График на изпитите в самостоятелна форма на обучение за декемврийска сесия, 2019/2020 г.

Изпитите в самостоятелна форма на обучение за ученици от 8 до 12 клас ще се проведат в периода 18.11.2019 – 19.12.2019 г. Графикът можете да намерите на тук: В срок до 3 дни след провеждане на изпита, учениците могат да проверят резултатите си на информационното…