Столично РЗИ – информация за Хепатит А

Уважаеми Родители и Ученици, Ръководството на ПГТКИ ви уведомява, че според информация на Столична регионална здравна инспекция са регистрирани два случая на болни от Хепатит А ученици, в различни класове. Повече информация на: https://srzi.bg/bg/bolesti

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮТАТА ПРОВЕДЕНИ НА 04-05.09.18 Г.

ПРОТОКОЛ № 1  Днес 04.09.2018 год. , комисия в състав: Елеонора Бакърджиева – ЗДУД Марияна Христозова – старши учител Румяна Александрова – главен учител назначена със Заповед № 687 от 24.08.2018 год. на директора на ПГТКИ проведе събеседване за обявената позиция Учител по Физическо възпитание…

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПГТКИ

Допуснати кандидати за обявените места – за учител по ФВС, учител по Философия, учител по Математика, учител по Изобразително изкуство, образователен медиатор, зам. директор УПД,  педагогически съветник, психолог, учител по практическо обучение – (коженогалантерийно и обувно производство). днес, 03.09.2018 г., съгласно заповед №РД 12-435/09.07.2018 г.,…

Свободни места: IV класиране за учебната 2018/2019 г.

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, обявява следните свободни места за IV. класиране след завършен 7. клас, за учебната 2018/2019 г.:   – За специалност “Моделиер-технолог на облекло”, паралелка “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи с разширено изучаване на английски…

Обява – Търг за вендинг машини в ПГТКИ

На основание чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.44 от ППЗДС Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, адрес: София, ул. “Арх. Петко Момчилов” №2 открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 2 кв.м. за монтиране на 2 автомата за…

Facebook

Copyright © 2018 Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия