Сесия за самостоятелна форма на обучение – 12 клас

Уважаеми дванадесетокласници от самостоятелна форма на обучение, Уведомяваме ви че изпитите в самостоятелна форма на обучение – 12 клас – ще се проведат в периода 06.04.2020 – 09.04.2020 г., вкл., като се спазва заповедта на Министъра на здравеопазването за всички санитарни изисквания и при попълнени…

Удължаване срока на дистанционно обучение до 12.04.2020 г.

Уважаеми родители,Скъпи ученици, Във връзка със заповед РД-01-152/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и удължаване срока на въведените в страната противоепидемични мерки, ви уведомяваме, че продължава обучението от разстояние за периода до 12.04.2020 г.

Успешна организация на дистанционно обучение

Отчитайки спецификата на обучението в гимназията и възможностите на ученици и учители продължаваме да прилагаме избраният от нас вариант за дистанционно обучение. Работи се успешно. Интернет пространството е затрупано с електронни платформи, които предлагат множество други варианти, но всички те използват различни инструменти, които изискват…

Организация за провеждане на обучение в електронна среда в ПГ по текстилни и кожени изделия, гр. София

На 13.03.2020 г., се проведе конферентен разговор с учителите в ПГТКИ, които са в пълна готовност да изпълняват задълженията си дистанционно. Бе уточнено, че електронното обучение е най-достъпният начин за комуникация при настоящите условия. Всеки класен ръководител бе инструктиран да информира учениците и родителите относно…

Преустановяване на учебния процес до 29.03.2020 г.

Във връзка със заповед No. РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, въведеното извънредно положение на територията на страната и мерките спрямо разпространението на COVID-19, дните до 29.03.2020 г. са обявени за неучебни. Преустановяват се учебните занятия, всякакви извънкласни мероприятия, отменят се и насрочените в периода…

Допълнителни мерки и инструктаж във връзка с разпространението на COVID-19

Във връзка с разпространението на COVID-19, в ПГТКИ се въвеждат следните допълнителни мерки: 1. При влизане в училището всички ученици, учители и служители да преминават през специално напоена с дезинфектанти стелка. 2. Ученици, учители и служители  да използват активно и отговорно всички средства за лична…

Важно! Удължаване на грипната ваканция

Грипната ваканция за учениците в София се удължава до 15 март. Допълнителните дни са във връзка със заболеваемостта от грип В на територията на общината. Детските градини и ясли продължават да работят при засилен контрол на вход, както за децата, така и за персонала

Въвеждане на строги противоепидемични мерки в ПГТКИ

Уважаеми колеги, ученици и родители! Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, призовавам учениците, учителите и служителите в ПГТКИ: Да не напускат дома си, ако не се налага, с решение на родителите, до 11.03.2020 г., включително. Да не се събират със съученици и приятели където и…

Грипна ваканция

Във връзка с обявена от Столична община, Дирекция “Здравеопазване”, грипна епидемия на територията на страната, и със заповед на министъра на здравеопазването, дните от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. ще бъдат неучебни. Учебните занятия се подновяват на 12.03.2020 г. (четвъртък).

Подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити – майска сесия, 2019/2020 г.

На вниманието на настоящите дванадесетокласници и бивши ученици на гимназията, неиздържали успешно един или два държавни зрелостни изпита: Срокът за подаване на заявление за явяване на Държавни зрелостни изпити за майска сесия, уч. 2019/2020 г., е в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г., вкл. Заявления…