Ръководство

Директор: Валентина Димитрова ЗД по учебната дейност: Елеонора Бакърджиева ЗД по учебно-производствената дейност: инж. Татяна Стоянова Ръководител направление ИКТ: Ангел Генчев Главен учител: Марияна Христозова   Председател ЕКК “Общообразователна подготовка”: Ангел Генчев Председател ЕКК “Професионална подготовка”: инж. Татяна Стоянова   Училищен психолог: Росица Димитрова Училищен…