Издаване на дипломи, свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за завършен гимназиален етап

Уважаеми дванадесетокласници, Напомняме Ви, че е необходимо да предоставите актуални снимки, документален формат, матирани (не гланцирани) за издаване на документ: 2 снимки за диплома за средно образование /една за дипломата, една за личния картон/ 2 снимки за свидетелство за професионална квалификация /една за свидетелството, една…

Подаване на документи за матура – майска сесия, 2017/18 учебна година

Уважаеми настоящи и бивши зрелостници на ПТГКИ, Напомняме ви, че подаването на заявления за допускане до Държавните зрелостни изпити е ограничено в периода от 06.03.2018 до 16.03.2018 г., за майска сесия на учебната 2017/2018 година. Заявленията се подават лично, върху бланка на училището, адресирана до…

Издаване на документи

Диплома за средно образование: Диплома за средно образование се издава на завършилите средно образование (положили успешно държавни зрелостни изпити след завършване на 12. клас) за настоящата учебна година, като издаването на дипломи обикновено приключва до края на м. юни / средата на м. септември на…

Facebook

Copyright © 2018 Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия