Столично РЗИ – информация за Хепатит А

Уважаеми Родители и Ученици, Ръководството на ПГТКИ ви уведомява, че според информация на Столична регионална здравна инспекция са регистрирани два случая на болни от Хепатит А ученици, в различни класове. Повече информация на: https://srzi.bg/bg/bolesti

“Национална седмица на четенето” в ПГТКИ

На 24.10.2018 г. в ПГТКИ със съдействието на институт “Отворено общество”, с участието на режисьора и журналист Валери Леков се проведе рецитал по стихове от Усин Керим, Мануш Романов и Михаил Георгиев.  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА     26.09.2018 г. от 17:30 часа – за всички 8 класове Дневен ред: Запознаване с Правилника за дейността на училището и други нормативни документи; Запознаване с преподавателския екип; Дневен и пропусквателен режим на училището;…

Зам.-министър Русинова откри новата учебна година в ПГТКИ

Зам.-министър Русинова откри новата учебна година в Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия в София “Откриването на учебната година съвпада с един прекрасен празник – Деня на вярата, надеждата и любовта, Деня на София. Пожелавам Ви цялата Ви година да е изпълнена с много…

Ръководство

Директор: Валентина Димитрова ЗД по учебната дейност: Елеонора Бакърджиева ЗД по учебно-производствената дейност: инж. Татяна Стоянова Ръководител направление ИКТ: Ангел Генчев Училищен психолог: Валери Достинов Педагогически съветник: Людмила Кирилова Образователен медиатор: Наталия Цекова Председател МО “Общообразователна подготовка”: Марияна Христозова Председател МО “Професионална подготовка”: инж. Тамара…

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПОКАНА Уважаеми ученици, родители и приятели, Екипът на ПГТКИ – гр. София има честта да Ви покани на ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА. Заповядайте на 17 септември (понеделник) от 10.00 часа за да отпразнуваме заедно първия учебен ден! И нека новата учебна година бъде…

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮТАТА ПРОВЕДЕНИ НА 04-05.09.18 Г.

ПРОТОКОЛ № 1  Днес 04.09.2018 год. , комисия в състав: Елеонора Бакърджиева – ЗДУД Марияна Христозова – старши учител Румяна Александрова – главен учител назначена със Заповед № 687 от 24.08.2018 год. на директора на ПГТКИ проведе събеседване за обявената позиция Учител по Физическо възпитание…

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПГТКИ

Допуснати кандидати за обявените места – за учител по ФВС, учител по Философия, учител по Математика, учител по Изобразително изкуство, образователен медиатор, зам. директор УПД,  педагогически съветник, психолог, учител по практическо обучение – (коженогалантерийно и обувно производство). днес, 03.09.2018 г., съгласно заповед №РД 12-435/09.07.2018 г.,…

Свободни места: IV класиране за учебната 2018/2019 г.

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, обявява следните свободни места за IV. класиране след завършен 7. клас, за учебната 2018/2019 г.:   – За специалност “Моделиер-технолог на облекло”, паралелка “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи с разширено изучаване на английски…

Обява – Търг за вендинг машини в ПГТКИ

На основание чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.44 от ППЗДС Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, адрес: София, ул. “Арх. Петко Момчилов” №2 открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 2 кв.м. за монтиране на 2 автомата за…

Facebook

Copyright © 2018 Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия