“Прием 2017/2018 г.”

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия обявява, че в срок до 08.09.2017 г. тече прием по документи за допълване на незаетите места след VII и VIII клас в  ПГТКИ.
Подробна информация – 
в секция “Прием 2017/2018 г.”