Информационна среща с ученици по проблемите на наркоманиите

На 28.11.2018 г. в ПГТКИ беше проведена информационна среща на ученици от гимназията с медиатор, педагоически съветник и представители от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към Софийска община на тема „Рисково поведение в юношеска възраст“.

За допълнителна информация – сайта на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София  http://www.sofiamca.org/