Участие в научно-практическа конференция посветена на проблема „Домашно насилие“

Ева Грекова- образователен медиатор, Росица Димитрова – училищен психолог и доц. д-р Боряна Илиева – преподавател взеха участие с доклади в научно-практическа конференция посветена на проблема „Домашно насилие“, проведена в ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий“.

Конференцията е част от проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, ръководен от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра, съвместно с ВТУ.

Докладите ще бъдат публикувани в сборник. Резултатите от мащабното изследване по темата ще бъдат представени пред Комисията за правата на жените (FЕЕМ) в Европейския парламент, с формиране на конкретни предложения, обвързани с превенция на ранното детско развитие по отношение на семейните роли и отговорности. Предложенията ще бъдат оповестени на работни срещи с българските депутати от комисиите по правни въпроси, образование и социална политика в българския парламент.