Успешни резултати от селекция и за Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия по проектни предложения по Ключова дейност 1, „Мобилност“ на „Програма Еразъм+“.

👩‍🏫Учители ще повишават своята квалификация в немски обучителни институти по актуални методически аспекти на преподаването и взаимодействието с учениците.

🙍‍♀️🙍🙍‍♂️🙎 Ученици ще провеждат своето практическо обучение на реални работни места в работодателски организации в Берлин.

🍀 Да ни е успешна новата Еразъм година!