Успешна организация на дистанционно обучение

Отчитайки спецификата на обучението в гимназията и възможностите на ученици и учители продължаваме да прилагаме избраният от нас вариант за дистанционно обучение.

Работи се успешно. Интернет пространството е затрупано с електронни платформи, които предлагат множество други варианти, но всички те използват различни инструменти, които изискват предварително обучение.

Пред вид извънредната ситуация и мерките за сугурност, на този етап подобно обучение не може да се проведе. Затова оставаме на вече доказано работещия вариант, който сме избрали. Така предоставяме равни възможности на всички ученици да се включат с наличните си устройства – компютри, таблети, телефони.

Благодарим на учениците и учителите за активното участие при този нова за момента форма на обучение и за проявеното търпение към нейните затруднения.