Удължаване на срока за подаване на заявления за ДЗИ и възможност за подаване онлайн

На вниманието на всички зрелостници!

Срокът за подаване на заявления за явяване на Държавни зрелостни изпити се удължава до 20.03.2020 г.

Заявления могат да бъдат подавани и на електронната поща на училището (pgtki@abv.bg). За целта попълнете собственоръчно приложеното заявление и го изпратете снимано или, препоръчително, сканирано на електронната поща на училището.

Пояснения: Попълнете четливо трите си имена, единният граждански номер, адреса и телефона си. Общината е “Столична”, областта – “София-град”.

Сесията, която трябва да попълните е “майска”, за учебната 2019/2020 г.

На първи задължителен ДЗИ задължително се попълва “Български език и литература” (ако не сте го издържали до този момент).

За втори задължителен ДЗИ можете да посочите всеки един общообразователен предмет по Ваше желание, изкл. “Информационни технологии”, “Музика”, “Изобразително изкуство”, “Физическо възпитание и спорт”. Желаещите да се явят на Държавни квалификационни изпити като втора матура попълват в полето “ДИ по теория и практика на професията”.

Напомняме, че ДКИ (професионален изпит) може да се посочва само веднъж като втори матуритетен предмет, и то само в рамките на една сесия. Неиздържалите ДКИ на първо явяване имат право да се явят повторно само за придобиване на степен, и трябва да посочат различен втори предмет за явяване на матура. На издържалите ДКИ, но не и ДЗИ, съгласно настоящата разпоредба, не се признават оценките от квалификационните изпите като втори матуритетен предмет, т.е. те също трябва да посочат друг предмет за втора матура.

Заявленията се попълват ръчно и подписват лично от заявителя.