УБЕДИ МЕ, ПОБЕДИ МЕ!

На 11.06.2022 г. ученици от IX „а“ клас на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, с ръководител Росица Димитрова, участваха в междуучилищно състезание, организирано от Нов Български университет съвместно с Центъра за спогодби и медиация към Софийски Районен и Софийски Градски съд.

Учениците участваха в симулация на медиационна процедура с участие на спорещи страни и медиатор.

Правилата при разрешаване на поставения конкретен казус са тези, които медиаторите прилагат в ежедневното си справяне с казуси.

Идеята на състезанието е да бъде повишен интересът на учениците към медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове в ежедневието, като нова култура за справяне с конфликти в обществото.

              Да бъде дадена свобода на таланта за изказване пред публика, да бъде усвоено умение да се формулира мисълта.

БЛАГОДАРИМ ВИ УЧЕНИЦИ,

ЧЕ ПРЕДСТАВИХТЕ ДОСТОЙНО СВОЕТО УЧИЛИЩЕ!