ТексТейлър Експо 2018

ПГТКИ с щанд на изложението ТексТейлър Експо 2018

https://www.textailorexpo.com/

Facebook

Copyright © 2019 Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия