Съобщение

На 08.03.2022г. от 10.30 часа в кабинета по ИТ ще бъде проведен информационен ден по проект  No. 2021-1 BG 01-КА122-VET-000030964 „ Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел“,  програма Еразъм за заминаващите ученици на практическа мобилност в Италия-Римини.