Съобщение

На 01.03.2022г. в ПГТКИ се състоя интервю-събеседване с кандидатите за преподавателска мобилност по програма Еразъм, проект No. 2021-1 BG 01-КА122-VET-000030964 „Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел“.