Специалности

Понастоящем, в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, се изучават следните профили:

  1. Модист, в специалността “Бутикови облекла“, в т.ч. с и без разширено изучаване на английски език.
  2. Дизайнер, в специалността “Моден дизайн“, с разширено изучаване на английски език.
  3. Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни изделия, в специалност “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“, в т.ч. в дуална форма на обучение и “Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия“, в т.ч. с разширено изучаване на английски език.
  4. Моделиер-технолог на облекло, в специалностите “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи“, в т.ч. с разширено изучаване на английски език, и “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“.

Училищни учебни планове за 2022/2023 г.