Свободни места: IV класиране за учебната 2018/2019 г.

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, обявява следните свободни места за IV. класиране след завършен 7. клас, за учебната 2018/2019 г.:

 

– За специалност “Моделиер-технолог на облекло”, паралелка “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи с разширено изучаване на английски език” – 8 места.

– За специалност “Моделиер-технолог на облекло”, паралелка “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” – 8 места.

– За специалност “Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни изделия”, паралелка “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия” – 12 места.

– За специалност “Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни изделия”, паралелка “Конструиране, моделиране и технология на коженогалантерийни изделия” – 9 места.

 

Необходими документи:

– Свидетелство за завършено основно образование

– Медицинско свидетелство

В канцеларията на гимназията се попълват:

– Заявление за участие в 4. класиране

– Именник

 

Срокът на подаване на документи за 4. класиране е 11.09.2018 г. Учениците се класират по бал и пореден номер на желанието.

Учениците, завършили средно образование през 2017 г., се класират за оставащите свободни места след класирането на учениците, завършили през 2018 г.

 

Документи се приемат в канцеларията на гимназията, всеки работен ден от 09:00 до 16:30 ч.