Ръководство

Директор: Валентина Димитрова

ЗД по учебната дейност: Елеонора Бакърджиева

ЗД по учебно-производствената дейност: инж. Татяна Стоянова

Ръководител направление ИКТ: Ангел Генчев

Главен учител: Румяна Александрова

Педагогически съветник: Людмила Кирилова

Училищен психолог: Росица Димитрова

 

Председател МО “Общообразователна подготовка”: Марияна Христозова

Председател МО “Професионална подготовка”: инж. Тамара Енева

Председател МО “Класни ръководители”: Красимир Стефанов

 

Класни ръководители:

– 8а клас /”Бутикови облекла” с РИЧЕ – АЕ/ – Марияна Христозова

– 8б клас /КМТОТ/ – Ваня Минекова

– 8в клас /КМТОИ/ – Румяна Александрова

– 8г клас /КМТКГИ/ – Анелия Дормишева

– 9а клас /КМТОК с РИЧЕ – АЕ/ – Юлия Димитрова

– 9б клас /КМТОТ/ – Боряна Борисова

– 9в клас /КМТОИ/ – Виолета Велкова

– 9г клас /КМТКГИ/ – Николинка Тодорова

– 10а клас /КМТКГИ с РИЧЕ – АЕ/ – Анастасия Вълкова

– 10б клас /КМТОК/ – Йорданка Кръстева

– 11б клас /I гр. – КМТОТ, II гр. – КМТОК/ – Светлана Атанасова

– 11в клас /КМТОИ/ – Красимир Стефанов

– 12а клас – /I гр. – КМТКГИ, II гр. KMTOK/ – инж. Бисера Рудова

 

Класни ръководители на СФО:

– Татяна Матеева /8 клас/

– Ангел Генчев /9-12 клас/

 

Синдикални организации:

Председател на СО на СБУ: Ангел Генчев / Касиер-секретар: Юлия Димитрова