Ръка към старите хора

В навечерието на Коледните празници учениците от 9Г клас на ПГТКИ посетиха Дом за стари хора в гр. София.

Децата с тeхния класен ръководител, г-жа Тодорова, зарадваха всички с представената от тях програма с подготвените с любов подаръци.

Пожелахме си здраве и благодатна година!