Розовата фланелка 2021 в ПГТКИ

Последната сряда на февруари учениците от ПГТКИ отбелязаха Международния ден за борба с училищния тормоз. Учениците от 10А клас започнаха с припомняне на историята дала повод  да се говори за училищен тормоз и неприемането му. Направихме тренинг по темата за езика на омразата. Всеки клас изработи индивидуално табло, задаващо послания за толерантност, уважение, мирно решаване на конфликти и намиране на доброто във всеки. Обединихме се подкрепяйки мисълта на Алберт Айнщайн „ Светът е опасно място не заради тези, които причиняват зло, а заради тези, които гледат и не правят нищо.“  Ние не приемаме тормоза в училище и можем да го спрем!