РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 24 ноември 2016 г. 17:30 часа

Ръководството на “Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия” уведомява родителите на учениците от гимназията, че на 24 ноември 2016 година /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе родителска среща при дневен ред:

1. Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ПГТКИ – гр. София.

2. Избор на двама представители от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към ПГТКИ – гр. София

Присъствието е задължително!