Родителска среща за 8. клас – Дневен ред

Ръководството на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, уведомява родителите на учениците от 8 клас, че на 13.09.2022 г., от 17:00 ч., ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

  1. Училищен учебен план за учебната 2022/2023 г.
  2. Правилник за дейността на училището
  3. Откриване на учебната година – 15.09.2022 г., 10:00 ч.
  4. Дневен режим
  5. Представяне на списък с учебници
  6. Избор на родителски актив

Присъствието е задължително!