Родителска среща за избор на Обществен съвет

На основание чл. 7 ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата 24.11.2016 г. в  ПГТКИ се състоя Общото събрание на родители за излъчване членове на Обществен съвет.