Работна среща със зам.-министър Таня Михайлова и откриване на нови работилници

Преподавателите и учениците от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София споделиха със заместник-министър Таня Михайлова, която беше на работна среща в гимназията, радостта си от откриването на оборудвани с нова модерна техника учебни работилници.

С помощта на Министерство на образованието и науката, машините са безвъзмездно предоставени от Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. Варна.

В откровен разговор с г-жа Михайлова учениците споделиха своите очаквания и надежди, а заместник-министър Михайлова ги насърчи и посочи, че сериозното овладяване на професионални знания и умения е залог за успешна реализация.