Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, покани на 21.02.2019 г. в 75 ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, на следобедно кафе и разговор родители и ученици с цел да поговорят за бъдещето, родителския контрол и инициативи!