„ПРОКУРОР ЗА ЕДИН ДЕН“ Е ЯНА МАРИНОВА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ГР.СОФИЯ

Гимназията по текстилни и кожени изделия, гр.София има своя „Прокурор за един ден“. Ученичката Яна Маринова от 10 А клас спечели ПЪРВО МЯСТО изпращайки есе в Инициативата на Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София.          Яна Маринова посети Софийския районен съд и със съдействието на прокурор Ралица Първанова се запозна с работата на правосъдната система, значението на върховенството на закона и важността на младите хора като активни граждани. Ученичката участва в работата на прокурор, като видя как работи случайният принцип по разпределяне на дела, присъства на две дела и се запозна със съдии и европейски прокурор.

Предстои и официална среща в Британското посолство с Ким Холдън, Съветник по наказателноправни въпроси, Кралска прокурорска служба, Владинимир Николов, Председател на Асоциацията на прокурорите в България, Радостина Чапразова, Директор за България, Младежда фондация „Арете“, както и  наградените от тази и миналата година.