Проект „Заедно за по-добро бъдеще“

За учебната 2019/2020 г. училището работи по проект „Заедно за по-добро бъдеще“, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Проектът е насочен към преодоляване на сегрегацията в училище чрез създаване и рекламиране на привлекателен училищен климат и жизнено полезни извънкласни дейности.

Дейностите по проекта стартираха веднага след подписването на договора, като на 01 и 02.02.2020 г. се проведе въвеждащ семинар с педагогическите специалисти от ПГТКИ.

Обучителката Недялка Ведър направи разяснения във връзка с отговорностите, ангажиментите на учителите и документалната подготовка на проект КП 33.18-2019 “Заедно за по-добро бъдеще” към ЦОИДУЕМ на МОН.

В изпълнение на Дейност 6 от проект КП 33.18-2019 “ЗАЕДНО ЗА ПО ДОБРО БЪДЕЩЕ” изпълняващ се с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ, на 3 и 4 октомври, за 17 ученици беше организирана екскурзия до гр.Благоевград. Участниците посетиха културните и историческите обекти на града. Двудневното мероприятие зареди с емоции и енергия и учениците и ръководителите.

Със започването на лятната ваканция, в ПГТКИ, стартират летните занимания с учениците от клубовете по дейност 7 от проект “ЗАЕДНО за по добро бъдеще” на ЦОИДУЕМ на МОН.