НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА” 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Организатор: Министерство на образованието и науката
Партньори: Национална асоциация на училищата по мода
ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Първи кръг – училищен. Състезанието се състои в представяне на идеен проект на тема „България – част от пъстрия свят на Европа”.
Срок на провеждане – до 15.02.2018 г.
2. Втори кръг – национален. Състезанието се състои в представяне на портфолио и модел на тема „България – част от пъстрия свят на Европа”.
Срок на провеждане – м. 04.2018 г. 

Общи изисквания към модела:
Ежедневно облекло с елементи от еко – и/или траш модата, вплитащо акценти от Европейското културно наследство и подчертаващо уникалността на България. Високо се оценяват проекти с тематична визия на целия отбор.