Проекти

Проекти, състезания и партньорства с участие на учениците от ПГТКИ.