Проекти

Проекти, състезания и партньорства с участие на учениците от ПГТКИ.

Facebook

Copyright © 2019 Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия